ගාල්ල අධිකරණයට අයත් උණවටුනේ පිහිටි වාහන ගබඩාවට අද අලුයම සොරුන් කණ්ඩායමක් ඇතුල් වී තිබෙනවා. මුරකරුගේ සහය ඇතිව එහි තිබු සේප්පු විවර කරන අවස්ථාවේ ඒම ස්ථානයට පොලිසිය පැමිණ තිබෙනවා . පසුව සැකකරුවන් පලා ගොස් ඇති අතර සිද්දිය සම්බන්දයෙන් අධිකරණ වාහන ගබඩාවේ මුරකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY