එකාබද්ධයේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු ඇමති වැටුප් වැඩි කරන ලෙසට ඉල්ලීම් කර ඇති බව එජාපයේ මන්ත්‍රී වරයෙකු පවසනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාර මහතා මේ බව පවසා සිටියේ කුරුණෑගලදී මාද්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්

LEAVE A REPLY