දුම්රිය වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය තව දුරටත් කි‍්‍රයාත්මකයි. මේ අනුව අදත් දුම්රිය ධාවනයෙන් ඉවත් වන බවයි දුම්රිය පාලක සංගමය ප‍්‍රකාශ කලේ. සිය ඉල්ලීම් වලට නිසි විසඳුම් ලැබෙන තුරු මෙම වෘත්තීය කි‍්‍රයාමාර්ගය අනුගමනය කරන බවයි දුමිරිය පාලක සංගමයේ සභාපති ලාල් ආරියරත්න මහතා
වී ප‍්‍රවෘත්ති කළ විමසීමකදී සදහන් කළා.

 

LEAVE A REPLY