අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් දෙකකින් හා සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 1 කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 157 වන අතර සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 130 වනු ඇති.

ජාත්‍යන්තර මිල ගණන් අනුව සෑම මසකම දහ වන දා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට හඳුන්වාදුන් මිල සූත්‍රය අනුව මෙම මිල තීරණය කළ බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ.

කෙසේවෙතත් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් සහ සාමාන්‍ය ඩීසල් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදු කර නැති බව ද මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY