දිවයිනේ වැසි හා සුළං තත්ත්වයේ තව දුරටත් අපේක්‍ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එමෙන්ම දිවයින වටා වන මුහුදු ප‍්‍රදේශ වලද සුළගේ වේගය තව දුරටත් ඉහළ මට්ටමක පවතින බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

LEAVE A REPLY