පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දර මහතාට ඉල්ලා අස්වැන්නයි
ජනපතිවරයා හෝ අගමැතිවරයා කිසිදු ඉල්ලීමක් නොකළ බව රජය පවසනවා.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී වාචික ප‍්‍රශ්න වරායෙන් අනතරුව ඒකාබද්ධ
විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී කනක හේරත් මහතා ජනපතිවරයා සහ
අගමැතිවරයා විසින් පොලිස්පතිවරයාට ඉවත් වන ඉල්ලීමක් කර ඇත්ද
යන්න ප‍්‍රශ්න කළා

එහිදී නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාර නැගී සිටිමින් පිළිතරු
ලබා දුන්නා. ඔහු ප‍්‍රකාශ කලේ එය මාධ්‍ය තුල පළ වුවද එවැනි කිසිදු
ඉල්ලීමක් ජනපතිවරයා හෝ අගමැතිවරයා විසින් සිදුකර නොමැති බවයි.

එහිදී පද්ම උදයශාන්ත මන්ත‍්‍රීවරයා ෂාහ් අනුර කුමාර
මන්ත‍්‍රීවරයා මේ පිළිබද ප‍්‍රශ්න කර සිටියා.

LEAVE A REPLY