දුෂණ විරෝධී බලකායේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ නාමල් කුමාර මහතා මේ වනවිට
රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කර තිබෙනවා.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපර්තමෙන්තුවවේ නිලධාරීන් විසින් ඔහු එම
ස්ථානයට රැුගෙන ආ බව අප වාර්තාකරු පැවසුවා.

ඝාතන කුමන්ත‍්‍රණ සැලැස්මක් පිළිිබද අනාවරණ කිරීමට සම්බන්ධ
පරීක්ෂණ සදහායි දුෂණ විරෝධී බලකායේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ නාමල්
කුමාර මහතා අද පෙරවරුවේ 9.10ට පමණ පැමිණියේ.

LEAVE A REPLY