යුද බියෙන් ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටි යුගයේ කතාකිරීමට හෝ නිදහසක්
නොතිබූ බව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා
පවසනවා.

පිළියන්දල පැවති ආගමික උත්සවයකට එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව ප‍්‍රකාශ
කළේ.

එමෙන්ම අද වන විට නීතියට අපරාධ පාලනය කිරීමට නොහැකි
තත්ත්වයක් උදාවී ඇති බවත් සැබෑ නිදහස ලබා දුන්නෙ කවුද යන්න
ජනතාව සිතිය යුතු බවත් එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කළා.

එහිදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙලෙස වැඩිදුරටත් කරුණු දැක්වුවා

LEAVE A REPLY