දුෂණ විරෝධී බලකායේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ නාමල් කුමාර සහ නියෝජ්‍ය
පොලිස්පති නාලක ද සිල්වා මහතාට අධිකරණයේ අවසරයකින් තොරව විදෙස්
ගතවීම තහනම් කරනු ලබා තිබෙනවා.

ඒ ඔවුන් අද කොටුව මහේස්තත් අධිකරණයට පැමිණි අවස්ථාවේදීයි.

මේ අතර රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපර්තම්නේතුව විසින් ඔවුන්ගේ හඩපට කොලඹ
කොටුව මහේස්තත්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වවරයා ඝාතන සැලැස්මක්
පිළිිබද නාමල් කුමාර විසින් පසුගියදා තොරතුරු අනාවරණ කළා.

එහිදී ඔහු විසින් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක ද සිල්වා මහතා සිදුකරන
ලද ප‍්‍රකාශයක් මාධ්‍ය වෙත ඉදිරිපත් කරමින් අදාල තොරතුරු අනාවරණ
කළා.

ඉන් අනතරුව පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භ කරනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY