එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ විශේෂ රැුස්වීමක් අද
දහවල් පැවැත්වෙනවා.

ඒ පාර්ලිමේන්තු සංකිර්ණයේදියි.

රජයක් පිළිබද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මතු කරන අදහස් සහ වත්මන්
දේශපාලන තත්ත්වය අවධානයක් මෙහිදී විශේෂ අවධානයක් යොමුකරන
බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා කියා
සිටියේ.

LEAVE A REPLY