නාරාහේන්පිට චිත‍්‍රා පටුමගෙහි මාර්ගයේ කොටසක් ගිලා බැසිමකට
ලක්ව තිබෙනවා.

ගිල බැසීම සිදුවන අවස්ථාවේ එම ස්ථානයෙන් ගමන් කරමින් තිබු පාසල්
ළතමුන් ප‍්‍රවාහනය කරන වෑන් රථයක් අනතුරට ලක්ව ඇති බවයි අප
වාර්තාකරු සදහන් කලේ.

පොලිසිය පැවසුවේ අදාල ගිලා බැසීමට ලක්වූ ස්ථානය
ප‍්‍රතිසංස්කරණය කරන තුරු චිතා‍්‍ර පටුමග තාවකාලිකව වසා දමා ඇති
බවයි.

LEAVE A REPLY