යාපනය අච්චුවේලි මාර්ගයක් ආසන්නයේ මිනිස් අස්ථි
කොටස් කිහිපයක් හමුවී තිබෙනවා.

අච්චුවේලි පත්තමේනි සූසෙයප්පර් වීදිය ප‍්‍රදේශයේ විදුලි කණු
සිටුවීමට වලවල් හැරීමේදී අදාළ අස්ථි කොටස් හමුවි ඇති බවයි
අචිචුවේලි පොලිසිය පැවසුවේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය වෙත ලද තොරතුරු මත පොලිසිය අදාළ
අස්ථි කොටස් සම්බන්ධයෙන් යාපනය මල්ලාකම් මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය
වෙත කරුණු වාර්තා කල බවද පොලිසිය පැවසුවා.

යාපනය මල්ලාකම් මහේස්ත‍්‍රාත්වරයා හා අධිකරණ නියෝග යටතේ
යාපනය රෝහල් අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරිවරයා අදාල ස්ථානය
සම්බන්ධයෙන් හෙට පරීක්ෂා කිරීමට නියමිතයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අච්චුවේලි පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ
මෙහෙයවනවා.

වවුනියාව – මාධව කුලසූරිය

LEAVE A REPLY