ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනුවලදී අමෙරිකානු ඩොලරය අතහැර යුරෝ භාවිත කිරීමට වෙනිසුවෙලාව සැලසුම් කර තිඛෙනව.

සැලසුම්වලට අනුව ඉදිරියේදී සිදු කරන සියලු ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනු යුරෝවලින් පමණක් සිදු කරනු ඇති බවයි එරට ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

අමෙරිකාව වෙනිසුවෙලාව මත පනවා ඇති සම්බාධක හේතුවෙන් වෙනිසුවෙලානු රජය මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කලේ.

LEAVE A REPLY