ත‍්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාසයේ හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක
ද සිල්වා මහතා අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණ තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඝෘතන කුමන්ත‍්‍රණයක්
සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන විමර්ශනවලට අදාලව ප‍්‍රකාශයක් ලබාගැනිම
සඳහා පැමිණෙන ලෙස අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නාලක ද සිල්වා
මහතාට දැනුම් දීමක් සිදු කර තිබුණා.

ඒ අනුවයි අද උදෑසන ඔහු එම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණි ඇත්තේ.
හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක ද සිල්වා මහතා අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අද පෙනී සිටින්නේ පස්වන දිනටයි.

LEAVE A REPLY