ලෝකයේ ජීවත්වන ජනගහණයෙන් අඩකම දෛනික ආදායම ඩොලර් 5.5ට
අඩු බව ලෝක බැංකුව සඳහන් කරනවා. ඔවුන් නිකුත් කළ වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ ලෝක ජනගහණයෙන් හරි අඩකටම තවමත් සිය මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බවයි.

ලෝකයේ අන්ත දුගී බවෙන් පෙලෙන ජනතාව‌ගේ දෛනික ආදායම ඩොලර්
1.90ක් බවත් 2030 වන විට එම දුගී භාවය අවසන් කිරීමට කටයුතු කරන බවත්
ලෝක බැංකුව ප‍්‍රකාශ කරනවා.

2015 වසරේදී අන්ත දුගී භාවයෙන් පෙළෙන ජනතාවගේ සංඛ්‍යාව 10%කින්
අඩුව ඇති බවයි සදහන් වන්නේ.

ලෝක ජනගහණයෙන් බිලියන 1.9කගේම දෛනික ආදායම ඩොලර් 3.20 අඩු
අතර එය ප‍්‍රතිශතකයක් ලෙස ගත්විට 26.2%ක ලෝක ජනගහණයෙන් 46%කගේම
දෛනික ආදායම ඩොලර් 5.50කට වඩා අවම මට්ටමක පවතිනවා.

1990 සිට 2015 දක්වා දකුණු ආසියාවේ අන්ත දුගි භාවය 35%කින්
අඩුවී තිබෙනවා. එසේම ඩොලර් 3.2ක දෛනික ආදායමක් ලබන ජනතාවගේ සංඛ්‍යාව 8%කින්
අඩුවී තිබුණත් දකුණු ආසියාවේ ජනතාවගෙන් 80%කම දෛනික ආදායම
ඩොලර් 5.50ට වඩා අඩු බවයි ලෝක බැංකුව සදහන් කරන්නේ.

LEAVE A REPLY