පොලිස්පතිගේ උපදෙස් පරිදි හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂාව අඩු කිරීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා.ඒ අනුව හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂක නිලධාරින් සංඛ්‍යාව දෙදෙනෙකු දක්වා අඩු කර ඇති බව සදහන්.අමාත්‍යවරයෙකුට නිල ආරක්ෂක නිලධාරින් හත් දෙනෙකු සිටින අතර මන්ත්‍රීවරයෙකුට හිමි වන්නේ නිල ආරක්ෂ නිලධාරින් දෙදෙනෙකු පමණයි.මීට පෙර, හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ආරක්ෂකයින් සංඛ්‍යාවද අඩු කිරීමට පියවර ගැනුණා.

LEAVE A REPLY