ගෙවුණු වසර 04 තුල සමස්ත ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය පසුබෑමකට ලක්ව ඇති බව අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
මුදල් අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ භාරගනිමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

සිය පාලන සමයේදී ලෝක ආර්ථිකය කඩ වැටුනද , මෙරට ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව පැවති බව අග්‍රමාත්‍යවරයා එහිදී සිහිපත් කළා.

මේ අතර පසුගිය රජය හදුන්ව දුන් මිල සුත්‍රය ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක නොකරන බවයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් අමාත්‍යංශයේ වැඩ භාරගනිමින් ප්‍රකාශ කලේ.

LEAVE A REPLY