අදත් කැබිනටි අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමට නියමිත බව වාර්තා වනවා.මේ අතර ඊයේ දිනයේදී කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ අමාත්‍යංශ සදහා ලේකම්වරුන් පත් කරනු ලැබුවා.ඒ අනුව ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවේ හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතායි.
මේ අතර ඊයේ දිනයේදී නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 12 දෙනෙකු , රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY