ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිව තිබෙන ගැටලුව පිළිබදව ඔස්ට්‍රේලියාවේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.මෙම ගැටලුව පාර්ලිමේන්තුවෙන් හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මවලට අනුව විසඳා ගන්නා ලෙසයි ඔස්ට්‍රේලියාව පවසන්නේ.
ඔස්ට්‍රේලියාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මැරිස් පේනේ මහත්මිය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පක්ෂයක්ම ශ්‍රී ලංකා ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කැමැත්තට ගරු කරන ලෙසයි.ඇතිවී තිබෙන වෙනස සාමකාමීව විසඳා ගන්නා ලෙසත් ගැටුම් වලින් වළකින ලෙසත් නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා..

LEAVE A REPLY