ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය ආරම්භයේදී සභා ගර්භයේ අග්‍රාමත්‍යවරයාට හිමි ආසනය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට වෙන් කිරීමට පර්ලිමේන්තු නිලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇති බව කථානායක මාධ්‍ය ඒකකය පවසනවා.

ඒ, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හේතුවෙනුයි.

රජය නිකුත් කරන අලුත්ම ගැසට් නිවේදනය අනුව කටයුතු කිරීමට සෑම රාජ්‍ය සේවකයෙකුම බැඳි සිටිනවා..

ඒ අනුව යමින් පාර්ලිමේන්තුවේ නිලධාරී මණ්ඩලය විසින් ඊට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරනු ඇති බවයි කථානායක මාධ්‍ය ඒකකය සදහන් කලේ.

කෙසේ වෙතත් කථානායකවරයා අදාළ ක්‍රියාවලියට මැදිහත් නොවනු ඇති බව ද එම කාර්යාලය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY