ඉදිරි අයවැය මගින් උපාධීධාරීන් විසි දහසකට රජයේ රැුකියා ලබා දෙන බව ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවා. ඒ විපක්‍ෂය විසින් කළ විමසීමකට පිළිතුරු ලබා දෙමින්.

LEAVE A REPLY