මහ කන්නයේ වී අස්වනු මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 5000 ක් වෙන් කර තිබෙනවා. අද රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අනුමත වී තිබුණා.

ඒ අනුව සම්බා වර්ගයේ වී කිලෝවක් රුපියල් 41 ට මිලදී හා, නාඩු හා අනෙකුත් වර්ගවල වී කිලෝවක් රුපියල් 38 ට මිලදී ගැනීමට නියමිත බවයි රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

LEAVE A REPLY