ඕස්ටේ‍්‍රලියානු පාර්ලිමේන්තුවේ පරිගණක පද්ධතියට සයිබර් ප‍්‍රහාරයක් එල්ල වුණා.

එය යථා තත්ත්වයට පත් කිරිම දුෂ්කර කටයුත්තක් වී ඇති බවත්, මෙම සයිබර් ප‍්‍රහාරය පිටුපස විදේශිය රාජ්‍යයක් ඇති බවට සැක කළ හැකි බවත් ඕස්ටේ‍්‍රලියානු රජය ප‍්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY