විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා අද රාති‍්‍රයේ ඉන්දියාව බලා පිටත්ව යාමට නියමිතයි. ඒ විශේෂ සමුළුවකට සහභාගී වීම සඳහායි. එහි ප‍්‍රධාන දේශනය සිදු කිරීමද මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා වෙත පැවැරී ඇති බව විපක්‍ෂ නායක මාධ්‍ය ඒකකය පැවසුවා.

LEAVE A REPLY