යල්පැනගිය දේශපාලන රටාවෙන් මිදී අලූත් ගමනක් පිළිබඳ අවදානය යොමු කිරීමට කාලය උදා වී ඇති බව අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ගාල්ලේ පැවැති උත්සවකදී ඔහු පෙන්වා දුන්නේ යුරෝපා රටවලින් ඒ පිළිබඳ ආදර්ශ ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් බවයි.

ගාල්ලේ පළාත් පාලන ආයතන 93 ක් වෙත කසල බැහැර කිරීමේ යන්ත්‍රොපකරණ ලබා දීම වෙනුවෙන් මෙම උත්සවය පැවැත්වුණා. ඒ වෙනුවෙන් වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 735 ක්.

මෙහිදි අගමැතිවරයා පැවසුවේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරිව ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය තම පෙරමුණ විසින් ඉදිරිපත් කළ බවයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කළ අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා,

LEAVE A REPLY