දිවයින හරහා සහ අවට මුහුදු ප‍්‍රදේශවල සුළං වේගය අනතුරුදායක ලෙස වේගවත් විය හැකි බව කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා. හෙට සිට ලබන 13 වැනිදා දක්වා තද සුළං තත්ත්වය පවතින බවයි කාලගුණ නිවේදනයේ දැක්වුණේ.

පැයට කිලෝමීටර් 50ත් 60 ත් දක්වා සුළං වේගවත් විය හැකි බවත්, දිවයින වටා මුහුදු ප‍්‍රදේශවල ද එම තත්ත්වය පවතින බවත් එම නිවේදනයේ දැක්වුණා. මන්නාරම සිට පුත්තලම සහ කොළඹ හරහා බලපිටිය දක්වා වූ මුහුදු ප‍්‍රදේශවලත්, මඩකලපුව සිට පොතුවිල් සහ හම්බන්තොට හරහා මාතර දක්වා මුහුදු ප‍්‍රදේශවලත් සුළං වේගවත් විය හැකියි.

මෙම තත්ත්වය තුළ ධීවර හා නාවික කටයුතුවල නිරතවන ජනතාව වැඩි අවදානයක් යොමු කළ යුතු බවයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කර සිටියේ.

LEAVE A REPLY