ධිවර ක්‍ෂේත්‍රයේ පවතින ගැටළු විසදා ධිවර කර්මාන්තය නගාසිටුවීමට කමිටුවක් පත් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා පවසනවා.

අදාල කමිටුව මගින් යෝජනා හා අදහස් ලබාගෙන ධිවර කර්මාන්තය මෙරට තෙවන වැඩිම විදේශ විනිමය උපයන කර්මාන්තය බවට පත් කිරීම තම අපේක්ෂාව බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා මේ බව පැවසුවේ ජාතික ධිවර සමුපකාර සංවිධානයේ මිගමුව ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පැවති රැස්වීමකදියි.

මේ අතර සුළු පන්න ධිවර ජනතාවගේ බෝට්ටුවේ එන්ජිම සදහා සියයට 50 සහනාධාරයක් ලබාදීමටද අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන බව දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා මෙහිදී සදහන් කළා.

එමෙන්ම ධිවර ජනතාවගේ නිවාස ගැටළුවට ස්ථිර විසදුම් ලබාදීමට සෑම ධිවර දිස්ත්‍රික්කයක් සදහාම ධිවර නිවාස වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කළා.

LEAVE A REPLY