මෙරට ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන්ගේ වෘත්තීය තත්ත්වය උසස් කිරීම සදහා ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය මගින් නව වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

එහි සභාපති වෛද්‍ය සාරංග අරහප්පෙරුම මහතා වී ප්‍රවෘත්ති වෙත කියා සිටියේ විධිමත් පුහුණුවක් සහ සහතිකයක් ලබාදී ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන්ගෙන් ගුණාත්මක සේවාවක් ජනතාවට ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

මේ අතර තවත් සේවා රැසක් සදහාද උසස් වෘත්තීය තත්ත්වයක් ලබාදීමට සිය අධිකාරිය තුලින් කටයුතු කරන බවද වෛද්‍ය සාරංග අලහප්පෙරුම මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

LEAVE A REPLY