ළමා ඉතුරුම් ගිණුම්වලින් සියයට පහක බදු මුදලක් අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැරදි වැටහීමක් ඇති වී තිබෙන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ මෙම බද්ද බලාත්මක වන්නේ මුදල් ඇති පවුල්වල දරුවන්ට අදාලව පමණක් බවයි.

මුදල් අමාත්‍යංශයේ අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී මාධ්‍යවේදීන් කළ විමසීම්වලට පිළිතුරු දෙමින් ඔහු මේ බව පැහැදිලි කළා. එමෙන්ම රුපියල් ලක්‍ෂ 12 ට වඩා වැඩි තැන්පතු සහිත ළමා ගිණුම්වල පොලියෙන් සියයට පහක බද්දක් අය කිරීම සාධාරණ බවද මුදල් අමාත්‍යවරයා පැවසුවා.

ඉන්දන මිල සංශෝධනය කිරීමේ තීරණය සම්බන්ධයෙන්ද මුදල් අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කළා.

LEAVE A REPLY