බොරැල්ල රථවාහන ස්ථානාධිපතිවරයා මරණයට පත්කරමින් බම්බලපිටියේදි සිදුවූ රිය අනතුර රටටම අපකීර්තියක් බව අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදි පැවැසුවා.

එම සිදුවීමට අදාළව තමන් කිසිදු බලපෑමක් සිදු නොකළ බවත්, එම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක‍්‍රියාත්මක විය යුතු බවත් අගමැතිවරයා අවධාරණය කළා.

LEAVE A REPLY