මුහුදු ප‍්‍රදේශ අනතුරුදායක විය හැකි බව කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා. රළු හා සුළං වේගවත් වීම මෙම අවදානමට හේතුවයි.

කාර්යේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ බුද්ධික බන්දුරත්න මහතා මෙම අවදානම පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කළා.

LEAVE A REPLY