කිරිපිටි මිල ගණන්වල ඉහළ යාමක් අපේක්‍ෂා කළ හැකි බව රජයේ ආරංචි පවසනවා. යෝජිත මිල සූත‍්‍රයට අනුව ගැලපීමේදී මිල ඉහළ යාමක් අපේක්‍ෂා කළ හැකි බවයි එම ආරංචි පැවසුවේ.

ජාත්‍යන්තර වෙළදපොලේ මිල ගණන්වලට සාපේක්‍ෂව මෙරට කිරිපිටි මිල තීරණය කිරීමට ඉඩ සැලසීමේ අරමුණින් යුතුවයි රජය කිරිපිටි සඳහාද මිල සූත‍්‍රයක් හදුන්වා දුන්නේ. එය පසුගිය කැබිනට් මණ්ඩල රැුස්වීමේදී සම්මත වුණා.

මිල සූත‍්‍රය ආදේශ කිරීමේ පූර්ණ වගකීම පැවැරී ඇත්තේ පාරිබෝගික සේවා අධිකාරියටයි. ඒ අනුව වර්තමානයේ ජාත්‍යන්තර මිල ගණන් හා සැසැදීමේදී සාමාන්‍ය කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල අවම වශයෙන් රුපියල් 50 න් පමණ ඉහළ යනු ඇති බවටයි විශ්වාසය පලවන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මෙම මිල සූත‍්‍රය ආදේශ කරන්නේ කෙදිනක සිටදැයි මේ දක්වා තීරණය කර නැහැ.

LEAVE A REPLY