උප්පැන්න සහතිකය නව මුහුණුවරකින් යුතුව නිකුත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. එය ජාතික උප්පැන්න සහතිකයක් ලෙස නිකුත් කිරීම අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ සැලසුමයි.

ඒ අනුව 2019 ජනවාරි 01 දා සිට උපත ලබන දරුවන් වෙනුවෙන් නිකුත් කරනු ලබන උප්පැන්න සහිකය භාෂා දෙකකින් නිකුත් කිරීමට නියමිත අතර, නව ආරක්ෂිත ක‍්‍රම කිහිපයක් ඊට ඇතුලත් කිරීමටද නියමිතයි.

එමෙන්ම තවත් කාරණයක් වන්නේ උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කිරීමේ දී ලබාදෙන අංකයම ඉදිරියේ දී ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ලෙස හදුන්වාදීමට පියවර ගෙන තිබීමයි. නව උප්පැන්න සහතිකයේ ජාතිය යන්න ශ‍්‍රී ලාංකික ලෙස හැදින්වෙන අතර, මව්පියන් විවාහක ද අවිවාහක ද යන කොටස ඉවත් කිරීමටද පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ව්‍යාජ උප්පැන්න සහතික නිර්මාණය කිරීමේ වාතාවරණය නතර කිරීම මෙහි එක් අරමුණක්. නව උප්පැන්න සහතිකයේ අධෝරක්ත කිරණවලට සංවේදී රාජ්‍ය ලාංඡුනයක් ඇතුලත් කර ඇති අතර පරිගණක කේතයක් සහ ආරක්ෂිත ස්ටිකරයක් ද ඊට ඇතුලත්.

LEAVE A REPLY