බන්ධනාගාර ගතව සිටින දරුණු ඝණයේ අපරාධකරුවන් බූස්ස බන්ධනාගාරය වෙත මාරුකර යැවීමට අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

බූස්ස බන්ධනාගාරයේ ආරක්ෂිත මැදිරි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවල සිදුකෙරෙන අතර එම කටයුතුවලින් අනතුරුව බූස්ස බන්ධානාගාරයේ රැදවියන් රඳවා තැබීමට කටයුතු කරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව ඉදිරි මාසය තුළ මෙම කටයුතු සිදුකිරීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර තිබෙනවා.

පාතාල ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්වලට සම්බන්ධ දරුණු ඝනයේ අපරාධකරුවන් බූස්ස බන්ධනාගාරය වෙත මාරුකර යැවීමට නියමිතයි.

ත්‍රස්ත විමර්ශන කාර්යාංශය භාරයේ පැවති බූස්ස බන්ධනාගාරය පසුගිය සතියේ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදෙනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY