උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරිම් කටයුතු ලබන වසර මැද වනවිට අවසන් කරන බව අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා.

ඒ හරහා ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට තවත් මෙගාවොට් 120ක ධාරිතාවයක් එකතු කල හැකි බවයි ඔහු සදහන් කලේ.

උමා ඔය බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය නිරිකෂණය කිරීම සදහා පැවති නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා.

LEAVE A REPLY