උත්සව සමයේ නීතිවිරෝධි ලෙස මත්පැන් අළෙවි කළ පුද්ගලයන්නට එරෙහිව නඩු පවරන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පසුගිය 13 සහ 14 දින දෙකේදී සියලු මත්පැන් අළෙවි සැල් වසා තැබිමටයි නියෝග කර තිබු අතර එම නියෝග නොතකා මත්පැන් අළෙවි කළ පුද්ගලයන් සොයා දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි වැටලීම් සිදුකළා.

එහිදී අත්අඩංගුවට ගත්සියයට වැඩි පිරිසකට ඉදිරි සතියේදී නඩු පවරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කලේ.

LEAVE A REPLY