ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර දෙසින් පවතින ෆොනී සුළි කුණාටුව මේ වනවිට මඩකළපුව සිට නැගෙනහිර දෙසට කිලොමීටර් 580 ක් පමණ දුරින් ස්ථානගත වී ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කලේ මෙම පද්ධතිය ඉදිරි පැය 12 තුළදී චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වනු ඇති බවට අනුමාන කරන බවයි.

ඒ අනුව මෙම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාව මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කර එම කටයුතුවලින් වැළකී සිටින ලෙස කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා.

LEAVE A REPLY