ඊයේ සවස වර්ෂාව සමග හට ගත් දැඩි සුළං තත්ත්වයක් හේතුවෙන් වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස 30 ක හානි සිදුව තිඛෙනවා.

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ වවුනියාව,ඕමන්ත,ඊරට්ටපෙරියකුලම,පුලියන්කුලම හා පෙරියඋළුක්කුලම ආදි ප්‍රදේශ වෙත මෙම හානි සිදුව ඇති බවයි.

ආපදාවට පත් පිරිස් වෙත වවුනියාව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා සහන සේවාවන් සැලසීම මේ වනවිට ආරම්භ කර තිඛෙනවා.

LEAVE A REPLY