ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය සිදුකල නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීම් අද ප්‍රකාශයට පත් කළා.ඒ අනුව එහි ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත්තේ නව වන ස්ථානයයි.

එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම් හි පළමුවන ස්ථානය එංගලන්තයට හිමව තිඛෙනවා.

මේ අතර ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත කිරීම් හි ශ්‍රී ලංකාව පසුවන්නේ 06 වන ස්ථානයයි.

එක්දින ශ්‍රේනිගත් කිරීම් අනුව තවදුරටත් පෙරමුණේ පසුවන්නේ ඉන්දියාවයි.

LEAVE A REPLY