හෙට සිට නැවතත් උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මන්නාරම වව්නියාව මුලතිව් කිලිනොච්චිය සහ උතුරු පළාතටත් නැගෙනහිර පළාතටත් අධික උණුසුම් කාලගුණයක් අපේක්ෂා කළ හැකියි.

එමෙන්ම පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ උණුසුම ද ඉහළ යා හැකි බවයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මෙරිල් මෙන්ඩිස් මහතා වී ප්‍රවෘත්ති වෙත කියා සිටියේ.

LEAVE A REPLY