එල් ටී ටී ඊ සංවිධානයේ තහනම තවත් වසර 5 කින් දීර්ඝ කිරීමට ඉන්දීය රජය අද තීරණය කළා.

ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ්‍යය 2014 වසරේදී එල් ටී ටී ඊ සංවිධානය නීති විරෝධි සංවිධානයක් ලෙස නම් කළා. එලෙස පනවන ලද තහනම තවත් වසර 5 කින් දීර්ඝ කරමින් ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය මෙම නව නිවේදනය නිකුත් කර තිඛෙනවා.

එල් ටී ටී ඊ ය තවදුරටත් ඉන්දීය ජාතිකයින්ට ප්‍රබල තර්ජණයක් බැවින් එම සංවිධානය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තහනම් කිරීමට එම නිවේදනය මගින් නියෝග කර තිඛෙන බව ස`දහන්.

එල් ටී ටී ඊ සංවිධානයට හිතවත් ඩයස්පෝරාව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ප්‍රජාව තුළ ඉන්දීය විරෝධි ආකල්ප ඇති කිරීමට උත්සහ කරන බවත් ඔවුන් එල් ටී ටී ඊ සංවිධානයේ පරාජයට ඉන්දීය රජය වගකිව යුතු බවට චෝදනා කරමින් දිගින් දිගටම කටයුතු කරමින් සිටින බවත් එම අමාත්‍යංශය ස`දහන් කර තිඛෙනවා.

එම තත්ත්වය ඉන්දීය රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයින්ට සහ ඉන්දියාවේ ආරක්ෂාවට තර්ජණයක් යැයිද ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ්‍ය පෙන්වා දෙනවා.

එම අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් ස`දහන් කර ඇත්තේ එල් ටී ටී ඊ සංවිධානය 2009 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේදී යුධමය වශයෙන් පරාජයට පත්වුවත් z ඊළාම්Z සංකල්මය අත්හැර නොමැති බවයි.

ඒ වෙනුවෙන් මුදල් එකතු කරමින් ප්‍රචාරණාත්මක වැඩසටහන්වල නිරත වී සිටින බවත් එම නිවේදනයේ ස`දහන් කර තිඛෙනවා.

ඉතිරි වී සිටින එල් ටී ටී ඊ නායකයින් එම සංවිධානය යළි සංවිධානගත කිරීම ස`දහා දේශීයව හා අන්තර්ජාතික වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිටින බවද ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් ස`දහන් කර තිඛෙනවා.

LEAVE A REPLY