අප්‍රේල් 21 වනදා සිදු වූ ප්‍රහාර හා ඊට පසුව ඇති වූ ප්‍රහාර සදහා ත්‍රස්ත කණ්ඩායමේ බාවිත කළ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

රජයේ රස පරීක්ෂක ඒ වැලිඅංග මහතා ප්‍රකාශ කළේ පරීක්ෂණ ස`දහා පිපිරීම් සිදු වූ ස්ථානවලින් සාම්පල ලබාගෙන ඇති බවයි.

ඒ අනුව ත්‍රස්තවාදින් පිපිරීම් ස`දහා යොදා ගෙන ඇති පුපුරණ ද්‍රව්‍ය මොනවාද යන්න මේ සතිය තුළ විමර්හන කණ්ඩායම් වෙත වාර්තා කිරීමට ද පියවර ගැනෙනු ඇති.

ඒ ටී ටී ඊ සංවිධානය හමුදාමය පුපුරණ ද්‍රව්‍ය වශයෙන් ටී එන් ටී සී හෝ ආර් ඩී එක්ස් යන පුපුරණ ද්‍රව්‍ය භාවිත කර තිබුණා.

එහෙත් අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ත්‍රස්තයින් භාවිත කළ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය වර්ගය සම්බන්ධයෙන් පැතිර යන විවිධ කට කතා හේතුවෙන් මෙම පියවර ගත් බවයි රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

ඊට අදාළ වාර්තා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට සහ අධිකරනයට ඉදිරිපත් කරන බවයි වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු පැවසුවේ.

LEAVE A REPLY