රාහුල් ගාන්ධි කොංග්‍රස් පක්ෂ නායකයා ලෙස අඛණ්ඩව කටයුතු කළ යුතු බව එම පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය අද තීරණය කළා. පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය වෙත රාහුල් ගාන්ධි  සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ඉදිරිපත් කළද එය ප්‍රතික්ෂේප වූ බවයි ඉන්දීය වාර්තාවල දැක්වු‍ණේ.

පසුගියදා පැවැති මහ මැතිවරණයෙන් ඉන්දීය කොංග්‍රස් පක්ෂයට දරුණු පරාජයක් අත් වූ අතර, ඒ මත පදනම්වයි රාහුල් ගාන්ධී කොංග්‍රස් පක්ෂ සභාපතිදුර‍යෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළේ.

පසුගියදා නිමා වූ මහ මැතිවරණයෙන් නරේන්ද්‍ර මෝඩිගේ භාරතීය ජනතා පක්ෂයට ආසන 352 ක බලය හිමි වූ අතර, කොංග්‍රසයට හිමි යුණේ ආසන 91 ක් පමණයි.

LEAVE A REPLY