2017 වසරේ සිට මේ දක්වා කාලය තුල ක‍්‍රමයෙන් ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිණුම් වැඩිවී ඇති බව ෆේස්බුක් සමාගම පවසනවා.

ඒ අනුව ඉකුත් ජනවාරී සිට මාර්තු දක්වා කාලය තුලදී ක්‍රියාත්මක වූ ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිණුම් බිලියන 2.2ක් ඉවත් කිරීමටයි ෆේස්බුක් සමාගම පියවර ගෙන ඇත්තේ.

ඒ අනුව මේ වනවිට ක‍්‍රියාකාරී නිල ෆේස්බුක් ගිණුම් බිලියන 2.38ක් පමණක් තිබෙන බවද ෆේස්බුක් සමාගම ප‍්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY