දකණු කොරියාවෙන් සුනඛ සුරතලූන් ස`දහා පාසලක් ආරම්භ කර තිඛෙනවා.

එම පාසලෙන් සුනඛයන් සම්බන්ධ පළපුරුදු පුහුණුකරුවන්ගේ සේවය ලබාගත හැකි බවයි වාර්තා වන්නේ. එම පාසල පිහිටා ඇත්තේ දකුනු කොරියාවේ කලයිදෝ පළාතේයි.

සිය සුරතලූන් වෙනුවෙන් කාලය වැය කිරීමට අපහසු පුද්ගලයන්ට මෙන්ම පූර්ණ කාලීනව රැකියාවේ නියුතු පිරිසගේ සුනඛයන් වෙනුවෙන් මෙම පාසල ආරම්භ කර ඇති බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

සුනඛයින් රැකබලා ගැනීම ස`දහා අමෙරිකානු ඩොලර් 210 සිට 670 දක්වා මුදලක් අයකරනු ලබනවා.

සුනඛයින්ගේ වයස සහ පාසලේ පන්තිවලට සහභාගී වන කාලය මත මෙම මුදල තීරණය වන බව ස`දහන්. දකුණු කොරියාවේ මේ වන විට බොහෝ පිරිසක් අතර මෙම පාසල ජනප්‍රිය වී ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා පළකර තිඛෙනවා.

LEAVE A REPLY