19 වන ශත වර්ෂයට අයත් නෞකාවක් ජර්මනියේදී අනතුරට ලක්ව තිඛෙනවා.

ජර්මන් හැමිබර්ග් නගරයේ ඇලබ් ගංගාව ආසන්නයේදී එම නෞකාව තවත් බහලූම් ප්‍රවාහනය නෞකාවක ගැටි ඇති බව සදහන්.

අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ එම නෞකාව තුල පුද්ගලයන් 43 දෙනෙකු සිට ඇති අතර ඔවුන් ආරක්ෂිතව ඉවත් කරගැනිමට කටයුතු කර තිඛෙනවා.

LEAVE A REPLY