මුල්‍ය චෝදනා මත පකිස්ථානයේ හිටපු ජනාධිපති ඉස්ලාමාබාද් නුවරදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිඛෙනවා.

ඒ ව්‍යාජ බැංකු ගිණුම් පවත්වා ගනිමින් මුල්‍ය විශුද්ධිකරණයක් සිදුව ඇති බවට එල්ල වී ඇති චෝදනා හේතුවෙනුයි.

කෙස් එනමුත් හිටපු ජනාධිපති අසීෆ් අල් සර්දාරි දේශපාලනික වශයෙන් පීඩාවට ලක් කරන බවයි විපක්ෂය චෝදනා කරන්නේ.
අසීෆ් අල් සර්දාරි පකිස්ථානයේ හිටපු අගමැතිනි ඛෙනාසීර් බුතොබ්ගේ සැමියාද වනවා.

LEAVE A REPLY