බ්‍රිතාන්‍ය මීළග අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට ඉදිරිපත් වන දස දෙනාගේ අවසන් නාම ලේඛනය ප්‍රකාශයට පත්කර තිඛෙනවා.

සෞඛ්‍ය ලේකම් මැට් හැන්කොක් , විදේශ ලේකම් ජෙරමි හන්ට් සහ හිටපු විදේශ ලේකම් බොරිස් ජොන්සන් ද ඊට ඇතුළත්.

අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා මේ ධුරයෙන් ඉවත් වන බව ප්‍රකාශ කිරීම බ්‍රෙක්සිට් සම්බන්ධයෙන් හටගත් අර්බුදය ඊට මූලික හේතුවයි.

LEAVE A REPLY