ළමා ශ්‍රමික වයස් සීමාව අවුරුදු 16 දක්වා ඉහළ නැංවීමට කම්කරු හා වෘත්තීය සබඳතා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිඛෙනවා.

මේ දක්වා ළමා ශ්‍රමික වයස් සීමාව ලෙස සැලකුනේ අවුරුදු 14 ලෙසයි.

කෙසේ වෙතත් වයස් සීමාව සංශෝධනය කිරීමට අදාළ කම්කරු නීති මේ වනවිට කෙටුම්පත් කර ඇති බවයි අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආර්. ටී. ආර්. රාජපක්ෂ පැවසුවේ.

LEAVE A REPLY