බළන්ගොඩ සමනල වත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි සහන් කුමාර ධර්මසේන දරුවා අතුරුදන් වී අදට දින 332 ක් ගත වනවා.

නමුත්, දරුවා පිළිබඳ මෙතෙක් කිසිදු තොරතුරක් නොමැති බවයි දෙමාපියන් පවසන්නේ.

පසුගිය වසරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා නියමිතව සිටියදීයි සහන් කුමාර දරුවා අතුරුදන් වුණේ.

පියා සමග දර කැඩීමට යාමේදී දරුවා අතුරුදන් වූ බවට පසුව සිදු කළ පරීක්ෂණවලදී අනාවරණ වී තිබුණා.

LEAVE A REPLY